Fysiotherapie

Door middel van fysiotherapie is het mogelijk een verstoring van de balans tussen belasting (uw dagelijkse activiteiten) en belastbaarheid (hetgeen u aankunt) te herstellen. Deze balans kan worden verstoord door een sportblessure, te eenzijdig of te zwaar werk, na ziekte of ongeval of ten gevolge van het ouder worden.
De fysiotherapeut zal samen met u, volgens een gerichte aanpak, eraan werken dat de balansverstoring zoveel mogelijk wordt hersteld.

Tijdens uw eerste afspraak wordt via anamnese (uitvragen van uw klachten) en lichamelijk onderzoek de oorzaak van bovengenoemde verstoring in kaart gebracht, vervolgens wordt er samen met u een behandelplan opgesteld.

Aansluitend wordt u, aan uw klachten van het houdings- en bewegingsapparaat, behandeld.
Naast fysiotherapie kan er ook getraind worden in onze medische fitness om zodoende, via verbetering van spierkracht, spiercoördinatie (samenspel van spieren) en conditie, te komen tot een betere belastbaarheid.