Arbeidsfysiotherapie

Onder arbeidsfysiotherapie wordt een vorm van fysiotherapie verstaan die zich bezighoudt met de individuele begeleiding van werknemers met lichamelijke klachten aan spieren en gewrichten.
De arbeidsfysiotherapeut besteedt, tijdens dit individuele begeleidingstraject, naast persoonsgebonden factoren ook aandacht aan werkgebonden factoren bij het uitvoeren van het behandelplan.

Daarbij richt de arbeidsfysiotherapeut zich specifiek op het herstellen en optimaal houden van de balans tussen belasting en belastbaarheid voor zover deze van invloed (kunnen) zijn op arbeidsverzuim of arbeidsongeschiktheid.

Dit door het voorkomen, verminderen of opheffen van problemen aan het houdings- en bewegingsapparaat d.m.v. het functioneel toepassen van fysiotherapeutische methoden en technieken bij werkgerelateerde problematiek.

Arbeidsfysiotherapie levert daartoe een beheersmodel waarin preventieve, curatieve en reïntegratiemethoden gecombineerd worden.
U moet hierbij denken aan analyse, advies, training, begeleiding en behandeling zowel individueel als in groepsverband, op de werkplek dan wel in de eigen praktijk in zowel een monodisciplinaire als een multidisciplinaire aanpak.
Daarbij staan snelheid, kwaliteit, doelmatigheid en transparantie centraal.

Arbeidsfysiotherapie is een laagdrempelige voorziening voor bedrijfsmedewerkers die voorziet in de behoefte aan informatie, gericht advies en behandeling op het moment van dreigende of aanwezige klachten.
Na signalering van de klachten kan d.m.v. een snelle interventie verergering van klachten voorkomen worden.

Binnen 3 dagen na aanmelding vindt in onze praktijk of binnen het bedrijf de intake en behandeling plaats om zo de fysiek arbeidsgerelateerde klacht aan te pakken.

Arbeidsfysiotherapie is voor de werkgever  helder, effectief en kostenbesparend omdat het ziekteverzuim gereduceerd wordt.

De verschillende vormen van arbeidsfysiotherapeutische interventies zijn:

  • een individueel werkplekonderzoek
  • arbeidsgerichte analyse en training op de werkplek
  • behandeling van de (arbeidsgerelateerde) lichamelijke klachten in de praktijk of op locatie
  • een preventief/curatief trainingstraject in onze fitness

Arbeidsfysiotherapie-1 Arbeidsfysiotherapie-2 Arbeidsfysiotherapie-3