Sportfysiotherapie

Een sportfysiotherapeut begrijpt wat er tijdens het sporten gebeurt en snapt daarom hoe u geblesseerd bent geraakt.
Als sporter weet hij ook hoe belangrijk de sport voor u en uw vereniging is.
Dat ziet u terug in het behandelplan en revalidatieschema dat hij met u maakt.
Enerzijds afgestemd op uw mogelijkheden en anderzijds afgestemd op de sport die u beoefent.
Hij kijkt naar uw motoriek (uw specifieke bewegingsmogelijkheden) en analyseert de blessure die is ontstaan.
Aspecten als coördinatie (samenwerking tussen de spieren onderling), snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Voor welke klachten?

Sportfysiotherapie richt zich op hen, die een blessure hebben opgelopen tijdens het sporten en zo snel mogelijk de sportbeoefening weer willen hervatten. Ook is het gericht op patiënten, die op een andere manier een blessure hebben opgelopen en daarom op dat moment niet in staat zijn te sporten.

Hoe ziet de behandeling eruit?

Tijdens de eerste behandeling voert de sportfysiotherapeut een uitgebreid vraaggesprek met de patiënt.
Ook voert hij een lichamelijk onderzoek uit. De sportfysiotherapeut kijkt daarbij niet alleen naar de klacht zelf, maar onderzoekt tevens waardoor de klacht ontstaat.
Hij bekijkt of de patiënt andere lichamelijke problemen heeft die toe te schrijven zijn aan de klacht.

Daarna wordt gekozen uit verschillende behandelmogelijkheden zoals oefenprogramma’s met of zonder gebruik van trainingsapparatuur, braces of taping, mobiliserende technieken en diverse ondersteunende behandelapparatuur.

De sportfysiotherapeut traint u sportspecifiek en functioneel, zodat u kunt herstellen tot op uw oorspronkelijke sportniveau.
Preventie is een belangrijk onderdeel binnen de sportfysiotherapie.