Pijnbestrijding met T.E.N.S.

Bij Fysiotherapie “De Sleutelbloem” kunt u voor pijnbestrijding behandeld worden met T.E.N.S. (= Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie). Ook kan het T.E.N.S.-apparaat aan u in bruikleen gegeven worden. Met deze methode worden via een elektrische stroom bepaalde zenuwen in uw huid geprikkeld. Op deze pagina kunt u lezen wat de behandeling inhoudt en wat van u wordt verwacht.

Wat is een T.E.N.S.-behandeling?

T.E.N.S. is een vorm van pijnbestrijding die wordt gebruikt bij onder andere zenuwpijn, nekklachten en rugklachten. T.E.N.S. is een klein apparaat (ongeveer 7 bij 10 cm). Aan het apparaat zijn twee of vier (lange) kabeltjes verbonden die vastgemaakt worden aan elektrodes. Deze elektrodes worden op de huid geplakt.
Door de elektrodes wordt een elektrische stroom afgegeven waarmee bepaalde zenuwen in de huid geprikkeld worden. De stroom brengt voor u geen risico met zich mee.

De behandeling

Uw behandelend fysiotherapeut vertelt u waar u de twee elektroden op de huid moet plakken. Het is belangrijk dat u de elektrodeplakkers op een plaats op uw huid plakt waar u een normaal gevoel heeft. Dit omdat het signaal anders niet goed door komt. Soms is het nodig om de plaats van de elektroden te wijzigen. In overleg met uw fysiotherapeut kunt u hierin zelf een rol spelen. De T.E.N.S.-behandeling doet u een aantal keren per dag (gemiddeld 3 keer) en elke behandeling duurt gemiddeld 2 tot 3 uur. De behandeling mag ook ’s nachts doorgaan.
Voordat u de elektrodeplakkers op de aangewezen plaats op uw huid plakt moet u uw huid, indien nodig, eerst ontvetten.
Wanneer op de plaats waar de elektroden wilt plaatsen behaard bent dient zich op deze plaatsen eerst te scheren alvorens de elektroden op de huid te plakken.
Bij een droge huid of lichte irritatie, kunt u na het verwijderen van de elektrodeplakkers een verzachtende crème gebruiken.

Bijwerkingen

De behandeling geeft geen bijwerkingen. Wel kan een overgevoeligheid van de huid optreden door de elektrodeplakkers. Meestal kan dit opgelost worden door de elektrodeplakkers te verplaatsen of over te gaan op een ander type elektrodeplakker.

Resultaat

In eerste instantie merkt u vooral tijdens de behandeling een effect op de pijn. De ervaring leert echter dat na regelmatig gebruik van de T.E.N.S. er ook een pijnstillend effect waarneembaar is wanneer u het  T.E.N.S.-apparaat niet meer gebruikt.

Wanneer mag u T.E.N.S. niet gebruiken?

  • Informeert u uw fysiotherapeut alstublieft voor de behandeling als er een kans is dat u zwanger bent.
  • Als u een pacemaker heeft dan kan T.E.N.S. niet gebruikt worden.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stel ze dan gerust aan uw behandelend fysiotherapeut.

Pijnbestrijding-2 Pijnbestrijding-1